gallery/teddys_photo4

Contacte

Per a qualsevol dubte o informació,

poseu -vos en contacte amb nosaltres.

                                 Saber-ne més... »

Centre de psicologia i logopèdia Josefina Pedrós i Espina

Creiem que un diagnòstic precoç és la base per a poder ajudar als nens amb dificultats d’aprenentatge i evitar així el fracàs escolar.

Un cop detectades les dificultats orientem a la família, planifiquem la intervenció  personalitzada i  ens coordinem  amb  l’escola  (mestres, EAP,...);  així com  amb altres  professionals  implicats  (pediatres, psiquiatres,...)

Tractem trastorns d’aprenentatge:

Els  trastorns  d’aprenentatge  poden  afectar a  una o  a  vàries àrees  del  desenvolupament  del  nen: l’adquisició i l’ús de la paraula, el llenguatge,  la comunicació,  la lectura i  l’escriptura,  les habilitats matemàtiques i  les  funcions  executives  (atenció,  organització,  memòria,  autoregulació,...),  entre altres.

TDA/H: Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense.

Dislèxia: Trastorn específic de la lectura i/o l’escriptura.

Discalcúlia: Dificultat específica per les matemàtiques.

TDL (TEL o Disfasia): Trastorn del desenvolupament del Llenguatge.

Trastorns associats:

Trastorn de l’espectre autista (TEA)

Trastorns de la parla: Dislàlies i  Disfèmia (quequesa)                                       

Retards del llenguatge

Trastorns del comportament

Trastorns emocionals

www.000webhost.com